Hellfrost - Encroaching Cold

De graan voorraad van Dalsetter

De start van een avontuur...

“Mijn naam is Rodgar ap-Annwn, een boer uit Dalsetter. Bedankt voor jullie komst. In ruil voor 50 gouden shields elk wil ik dat jullie een kar nemen naar Dunross, waar jullie een vracht bloem ontvangen. De bloem is nodig bij een bakker in Dalsetter. Het zou niet meer tijd moeten kosten dan een dag of twee. Ik weet dat het slecht weer is en jullie liever niet zouden reizen, maar de bakker zit zonder bloem. Na de slechte oogst en de koude winter zitten we al zonder brood voordat de sneeuw begint te vallen. Dit zijn de noodvoorraden, noodzakelijk als Dalsetter de winter wil overleven.

Dit is een brief die jullie het volmacht geeft de bloem voor mij op te halen. Geef het af bij de graan supervisoer in Dunross. Ik wens jullie veel geluk en hoop jullie over twee dagen te ontmoeten in Dalsetter."

Comments

JeroenLeliveld JeroenLeliveld

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.